"צופי אורנית"



"נווה ישראל"


eIsrael#
"ריאלי אחוזה"

"Canada, Ottawa - Kids from
Temple Israel"



"Biyalik School, Rosario Argentina"





"בית ספר גלים - אילת"

"בית ספר נופים - חיפה


"יום הזיכרון - 2011"



"בית ספר נופים - חיפה 2011"




" ערוץ הילדים"


"בית ספר "דליות" יוקנעם"



"ליאובק - חטה"ב - יום הזיכרון 2011"




"בית ספר מוריה - באר שבע"



"Gan Academy School - 2012"



"בית ספר גולדה מאיר - כפר סבא"



גן דובשנים - חיפה


סביון - גני יהודה


"בית ספר קורצ'אק - פתח תקוה"



Strength To Strength
(formerly "One Heart") - 2012





מחווה אלון



Ottawa kids- 2012


גני יהודה


תיאטרון רחוב- נורדאו חיפה 2012


בית ספר "נעמי שמר



"בונים עתיד" - עכו



מיקה קרמן


פסגות - מיתר




משפחת לרנר



Beit Horon - בית חורון




Haneda-Shokai - Japan




Jody - Washington DC


Far Rockway - NY


Hartwick College -USA





משפחת גורין - Gorrin Familia




בית ספר הריאלי - אחוזה 2013




Chana Beletsky - Bat Mitsva Project



בית ספר רמות יצחק א' - נשר


ציר המעשים הטובים - ציר מוריה 2013



בית ספר "רעות" - חיפה 2013



בית ספר בסמ"ת - חיפה


יום העצמאות 2013


Tempel Emanu-El New York



בית ספר בן גוריון - חיפה 2013



Strength To Strength - 2013




חטיבת הראשונים - הוד השרון 2013


FaFamily Kraft - Newton, Ma

Ottawa - 2013


בית ספר עירוני ה' חיפה - מרץ 2014



Panama - Youth Delegation March of The Living 2014





Gann Academy Boston - 2014



בית ספר מורדי הגיטאות - רמת גן 2014



מעלה שחרות חבל אילות 2014




Canada-Ottawa 2015



ב"ס חוגים חיפה - 2014



בית ספר קדימה צורן - 2015


בית ספר שער האריות


נועה אנשל


בית ספר מבואות עירון - עין שמר

בית ספר נווה עציון ירושלים 2015

בית ספר עירוני ה' חיפה 2015



בית ספר נחשולים - בת ים 2015


בית ספר אורט - בת ים 2015


אליה אהרון כהן


March of the living - 2015


גל - 2015


בית ספר נעמי שמר - תל אביב 2015



בית ספר קדימה צורן - 2015


גל באואר



בית ספר "התומר" - עכו - 2015



מיכאל באואר

עירוני ה' חיפה 2016

;;

Canada Ottawa 2016



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


עמוד ראשון
First Page
Saeule Eins