Home Written By Tal Commemoration Color Tal's Camel Visitors Book & Candle Lighting
  Contact Us


TAL KEHRMANNS LIVS-HISTORIE

     Tal ble født den 7. juni 1985 på Carmel sykehuset i Haifa. Tal var det førstefødte barn til Orly og Ron Kehrmann, og også søster til Dror. Hun var utrolig vennlig. Hun hadde mange venner fra forskjellige slags lag av folket. Hun var følsom for andres følelser. Henners venner sa at om hun så en som var såret, så hadde hun spesiell omsorg for å støtte og oppmuntre han. Fordi hun var så vennlig så var hun den som tok opp kontakt mellom forskjellige venner i samfunnet. I hennes verden var det mange immigranter. Tal var en meget følsom tenåring og gjorde det hun kunne for å hindre å såre følelsene til en svakere person.

     Hennes følsomhet overfor mennesker appellerte også til hennes samspill med dyr. Hun elsket dyr, særlig katter. Da hun var 3 år hadde hun en katt som hun var veldig glad i. Og da hun ble eldre ble hun veldig glad i kameler. Rommet hennes var fullt av utstoppede dyr. Det var særlig mange forskjellige former av kameler. Det var til og med et advarende skilt: "Se opp for kameler!" "Kameler krysser veien!" Hun mottok skiltet fra far til en venn som laget advarende skilt.

Tal elsket å lese litteratur både på engelsk og hebraisk. Den siste boken som hun ikke ble helt ferdig med var Lord of Rings på engelsk. Hun kunne engelsk godt. Av alle de bøker hun elsket å lese, likte hun spesielt fortellingene til Etgar Keret. Hun møtte han på en Bok-Festival i juni 2002. Etgar skrev sin autograf i hennes bok og skrev: "Kjære Tal, masse bøker og masse gleder i livet ... "

I tillegg til sin verdsetting av litteratur, så elsket hun også å se på vitenskapelige og musikalske TV-program. Hun kunne ordene til et stort antall sanger. Dersom en plukket ut en tilfeldig sang kjente hun sikkert ordene, både på engelsk og hebraisk.

Tal visste hvordan hun skulle balansere mellom en opprørsk tenårings oppførsel og den modenhet som de voksne forventet av henne. På den ene siden var hun en liten pike som elsket dukker og illustrerte karakterene i tegnefilmer. På den andre siden var hun meget moden. Man kunne se det på hennes oppførsel og samtale hun hadde med andre. Hennes klasseforstander sa at hun gjennomførte en leksjon om avslutningen av årets begivenheter. Hun anbefalte ved avslutningen av års-prosjektet å forbedre utseende av campusen med en liten hage med gress og vann.

Da hun gikk i 11. klasse, et år før eksplosjonen, en måned etter Twin Tower terror-angrepet, ble Tal sendt for å representere "Ironi Hey School" i en delegasjon til Boston fra byen Haifa. Hun ble valgt ut til dette på grunn av sin enestående evne til å få kontakt med andre.

I forberedelsen til tjenesten i den Israelske Hær, gikk Tal gjennom en serie med tester for å gjøre frivillig tjeneste i kamp-enheten. Hun skulle ha begynt sin tjeneste i Armeen den 16. desember 2003.

Tal ble drept den 5. mars. 2003 i buss-eksplosjonen på buss nr. 37 i Moria bulevarden i Haifa. På den dagen, etter skolen møtte hun en venninne for å planlegge arrangement  ved årets avslutning.
De dro begge ned i byen for å handle noen ting til denne begivenhet. Fra den nedre bydel fikk de en telefon fra sine venner om å komme opp til Carmel.

Tal og hennes venninne Liz Katzman ble drept på bussen opp til Carmel. Tal døde tre måneder før sin 18. fødselsdag.

 

SKREVET AV TAL DEN 3. MARS 2003, TO DAGER FØR TERRORANGREPET

"Folk bruker ikke å verdsette GLEDE
.
Og jeg tror jeg vet hvorfor .
For når du er glad så bryr du deg ikke om hvorfor .
Og du trenger ikke å forholde deg så mye til det .
Men når du er bedrøvet ,
da tenker du veldig mye på det .
Du tenker og du analyserer , -
hvorfor du er bedrøvet , -
isteden for bare å la det gå
og igjen være glad
.
Jeg er glad uten noen grunn
og jeg er stolt av det
."

 Tal's Smile Didn't Wither...