Home Written By Tal Commemoration Color Tal's Camel


TAL KEHRMANNS LIVS-HISTORIE

     Tal ble fֳ¸dt den 7. juni 1985 pֳ¥ Carmel sykehuset i Haifa. Tal var det fֳ¸rstefֳ¸dte barn til Orly og Ron Kehrmann, og ogsֳ¥ sֳ¸ster til Dror. Hun var utrolig vennlig. Hun hadde mange venner fra forskjellige slags lag av folket. Hun var fֳ¸lsom for andres fֳ¸lelser. Henners venner sa at om hun sֳ¥ en som var sֳ¥ret, sֳ¥ hadde hun spesiell omsorg for ֳ¥ stֳ¸tte og oppmuntre han. Fordi hun var sֳ¥ vennlig sֳ¥ var hun den som tok opp kontakt mellom forskjellige venner i samfunnet. I hennes verden var det mange immigranter. Tal var en meget fֳ¸lsom tenֳ¥ring og gjorde det hun kunne for ֳ¥ hindre ֳ¥ sֳ¥re fֳ¸lelsene til en svakere person.

     Hennes fֳ¸lsomhet overfor mennesker appellerte ogsֳ¥ til hennes samspill med dyr. Hun elsket dyr, sֳ¦rlig katter. Da hun var 3 ֳ¥r hadde hun en katt som hun var veldig glad i. Og da hun ble eldre ble hun veldig glad i kameler. Rommet hennes var fullt av utstoppede dyr. Det var sֳ¦rlig mange forskjellige former av kameler. Det var til og med et advarende skilt: "Se opp for kameler!" "Kameler krysser veien!" Hun mottok skiltet fra far til en venn som laget advarende skilt.

Tal elsket ֳ¥ lese litteratur bֳ¥de pֳ¥ engelsk og hebraisk. Den siste boken som hun ikke ble helt ferdig med var Lord of Rings pֳ¥ engelsk. Hun kunne engelsk godt. Av alle de bֳ¸ker hun elsket ֳ¥ lese, likte hun spesielt fortellingene til Etgar Keret. Hun mֳ¸tte han pֳ¥ en Bok-Festival i juni 2002. Etgar skrev sin autograf i hennes bok og skrev: "Kjֳ¦re Tal, masse bֳ¸ker og masse gleder i livet ... "

I tillegg til sin verdsetting av litteratur, sֳ¥ elsket hun ogsֳ¥ ֳ¥ se pֳ¥ vitenskapelige og musikalske TV-program. Hun kunne ordene til et stort antall sanger. Dersom en plukket ut en tilfeldig sang kjente hun sikkert ordene, bֳ¥de pֳ¥ engelsk og hebraisk.

Tal visste hvordan hun skulle balansere mellom en opprֳ¸rsk tenֳ¥rings oppfֳ¸rsel og den modenhet som de voksne forventet av henne. Pֳ¥ den ene siden var hun en liten pike som elsket dukker og illustrerte karakterene i tegnefilmer. Pֳ¥ den andre siden var hun meget moden. Man kunne se det pֳ¥ hennes oppfֳ¸rsel og samtale hun hadde med andre. Hennes klasseforstander sa at hun gjennomfֳ¸rte en leksjon om avslutningen av ֳ¥rets begivenheter. Hun anbefalte ved avslutningen av ֳ¥rs-prosjektet ֳ¥ forbedre utseende av campusen med en liten hage med gress og vann.

Da hun gikk i 11. klasse, et ֳ¥r fֳ¸r eksplosjonen, en mֳ¥ned etter Twin Tower terror-angrepet, ble Tal sendt for ֳ¥ representere "Ironi Hey School" i en delegasjon til Boston fra byen Haifa. Hun ble valgt ut til dette pֳ¥ grunn av sin enestֳ¥ende evne til ֳ¥ fֳ¥ kontakt med andre.

I forberedelsen til tjenesten i den Israelske Hֳ¦r, gikk Tal gjennom en serie med tester for ֳ¥ gjֳ¸re frivillig tjeneste i kamp-enheten. Hun skulle ha begynt sin tjeneste i Armeen den 16. desember 2003.

Tal ble drept den 5. mars. 2003 i buss-eksplosjonen pֳ¥ buss nr. 37 i Moria bulevarden i Haifa. Pֳ¥ den dagen, etter skolen mֳ¸tte hun en venninne for ֳ¥ planlegge arrangement  ved ֳ¥rets avslutning.
De dro begge ned i byen for ֳ¥ handle noen ting til denne begivenhet. Fra den nedre bydel fikk de en telefon fra sine venner om ֳ¥ komme opp til Carmel.

Tal og hennes venninne Liz Katzman ble drept pֳ¥ bussen opp til Carmel. Tal dֳ¸de tre mֳ¥neder fֳ¸r sin 18. fֳ¸dselsdag.

 

SKREVET AV TAL DEN 3. MARS 2003, TO DAGER Fֳ˜R TERRORANGREPET

"Folk bruker ikke ֳ¥ verdsette GLEDE
.
Og jeg tror jeg vet hvorfor .
For nֳ¥r du er glad sֳ¥ bryr du deg ikke om hvorfor .
Og du trenger ikke ֳ¥ forholde deg sֳ¥ mye til det .
Men nֳ¥r du er bedrֳ¸vet ,
da tenker du veldig mye pֳ¥ det .
Du tenker og du analyserer , -
hvorfor du er bedrֳ¸vet , -
isteden for bare ֳ¥ la det gֳ¥
og igjen vֳ¦re glad
.
Jeg er glad uten noen grunn
og jeg er stolt av det
."

 Tal's Smile Didn't Wither...